สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1.
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 14:17 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๖,๑๘๐,๖๑๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖