สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 3 หน่วยงาน
1. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 มิย. 65 16:14 น.
2. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 มิย. 65 16:43 น.
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับหนังสือเรียบร้อย
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 09:15 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๖,๑๘๐,๘๐๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖