สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 11 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นานกกก
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 มิย. 65 16:05 น.
2. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหัวดง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 มิย. 65 16:09 น.
3. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ชัยจุมพล
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 มิย. 65 16:12 น.
4. รับเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลพระเสด็จ
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 08:40 น.
5. อบต.แม่พูล
หน่วยงาน : อบต.แม่พูล
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 08:49 น.
6. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 09:21 น.
7. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ด่านแม่คำมัน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 09:24 น.
8. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 11:17 น.
9. รับเอกสารแล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.ฝายหลวง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 13:24 น.
10. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 13:44 น.
11. รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ไผ่ล้อม
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 15:32 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๖,๑๘๐,๖๙๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖