สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 10 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นานกกก
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 มิย. 65 15:58 น.
2. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหัวดง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 มิย. 65 16:09 น.
3. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ชัยจุมพล
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 มิย. 65 16:13 น.
4. อบต.แม่พูล
หน่วยงาน : อบต.แม่พูล
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 08:56 น.
5. รับเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลพระเสด็จ
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 09:12 น.
6. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 09:22 น.
7. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ด่านแม่คำมัน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 09:24 น.
8. รับเอกสารแล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.ฝายหลวง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 13:20 น.
9. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 13:45 น.
10. รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ไผ่ล้อม
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 15:34 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๖,๑๘๐,๖๐๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖