สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 21 หน่วยงาน
1. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 มิย. 65 15:57 น.
2. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์1
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 มิย. 65 15:59 น.
3. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 มิย. 65 16:09 น.
4. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศด่านอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 มิย. 65 16:10 น.
5. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 มิย. 65 16:11 น.
6. ได้รับเอกสารแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 มิย. 65 16:15 น.
7. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 มิย. 65 16:21 น.
8. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 มิย. 65 16:31 น.
9. รับแล้วครับ ขอบคุณครับ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 มิย. 65 16:57 น.
10. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานจัดหางานจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 07:49 น.
11. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 08:04 น.
12. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 08:43 น.
13. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 09:10 น.
14. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 09:12 น.
15. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 09:20 น.
16. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 09:38 น.
17. ได้รับเมล์แล้วขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 09:40 น.
18. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานทางหลวงชนบทที่9(อุตรดิตถ์)
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 10:36 น.
19. รับเรียบร้อย
หน่วยงาน : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 10:50 น.
20. รับแล้วขอบคุณคะ
หน่วยงาน : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 12:22 น.
21. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานบังคับคดีจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 27 มิย. 65 10:14 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๖,๑๘๐,๖๙๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖