สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 14 หน่วยงาน
1. ตอบรับ
หน่วยงาน : สำนักงานสัสดีจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 มิย. 65 15:47 น.
2. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 มิย. 65 15:50 น.
3. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 มิย. 65 15:54 น.
4. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 มิย. 65 15:55 น.
5. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 มิย. 65 15:55 น.
6. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานพลังงานจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 มิย. 65 15:57 น.
7. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 มิย. 65 16:03 น.
8. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 มิย. 65 16:06 น.
9. ได้รับเเล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 มิย. 65 16:07 น.
10. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานขนส่งจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 มิย. 65 16:35 น.
11. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสถิติจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 08:33 น.
12. ได้รับแล้วครับ
13. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 08:50 น.
14. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 09:00 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๖,๑๘๐,๗๙๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖