สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 9 หน่วยงาน
1. รับแล้ว
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 มิย. 65 15:34 น.
2. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอเมือง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 มิย. 65 15:49 น.
3. ได้รับเรียบร้อย
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอพิชัย
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 มิย. 65 15:50 น.
4. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 มิย. 65 15:57 น.
5. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 08:46 น.
6. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอลับแล
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 09:00 น.
7. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอตรอน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 10:13 น.
8. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 10:41 น.
9. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 11:10 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๖,๑๘๐,๗๗๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖