สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 2 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 มิย. 65 15:45 น.
2. ตอบรับครับ
หน่วยงาน : กอ.รมน.จว.อต.
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 มิย. 65 10:56 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๖,๑๘๐,๙๐๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖