สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 9 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
รับเมื่อ :: อังคาร 17 พค. 65 07:44 น.
2. ได้รับเรียบร้อย
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอพิชัย
รับเมื่อ :: อังคาร 17 พค. 65 08:33 น.
3. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
รับเมื่อ :: อังคาร 17 พค. 65 08:43 น.
4. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอเมือง
รับเมื่อ :: อังคาร 17 พค. 65 08:54 น.
5. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอลับแล
รับเมื่อ :: อังคาร 17 พค. 65 08:56 น.
6. รับแล้ว
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
รับเมื่อ :: อังคาร 17 พค. 65 09:05 น.
7. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: อังคาร 17 พค. 65 09:13 น.
8. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอตรอน
รับเมื่อ :: อังคาร 17 พค. 65 10:10 น.
9. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
รับเมื่อ :: อังคาร 17 พค. 65 10:48 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๕,๘๓๒,๐๖๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖