สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 7 หน่วยงาน
1. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลน้ำปาด
รับเมื่อ :: อังคาร 17 พค. 65 09:17 น.
2. รับเอกสารเเล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านฝาย
รับเมื่อ :: อังคาร 17 พค. 65 09:25 น.
3. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.เด่นเหล็ก
รับเมื่อ :: อังคาร 17 พค. 65 09:41 น.
4. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ท่าแฝก
รับเมื่อ :: อังคาร 17 พค. 65 10:22 น.
5. ได้รับหนังสือแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ห้วยมุ่น
รับเมื่อ :: อังคาร 17 พค. 65 10:31 น.
6. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำไคร้
รับเมื่อ :: อังคาร 17 พค. 65 17:00 น.
7. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แสนตอ(อ.น้ำปาด)
รับเมื่อ :: พุธ 18 พค. 65 15:11 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๕,๘๓๒,๗๕๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖