สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 17 พค. 65 10:20 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๕,๘๓๒,๐๔๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖