สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 2 หน่วยงาน
1. รับแล้ว
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 12 พค. 65 15:59 น.
2. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอลับแล
รับเมื่อ :: อังคาร 17 พค. 65 08:54 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๕,๘๓๑,๘๔๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖