สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 15 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านเกาะ
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 12 พค. 65 15:49 น.
2. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.วังดิน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 12 พค. 65 16:24 น.
3. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.หาดงิ้ว
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 12 พค. 65 16:30 น.
4. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ขุนฝาง
รับเมื่อ :: อาทิตย์ 15 พค. 65 10:28 น.
5. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลผาจุก
รับเมื่อ :: อาทิตย์ 15 พค. 65 11:39 น.
6. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลป่าเซ่า
รับเมื่อ :: อังคาร 17 พค. 65 08:21 น.
7. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่านนาขาม
รับเมื่อ :: อังคาร 17 พค. 65 08:33 น.
8. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ถ้ำฉลอง
รับเมื่อ :: อังคาร 17 พค. 65 08:42 น.
9. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลงิ้วงาม
รับเมื่อ :: อังคาร 17 พค. 65 08:52 น.
10. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่าน
รับเมื่อ :: อังคาร 17 พค. 65 08:55 น.
11. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเสา
รับเมื่อ :: อังคาร 17 พค. 65 09:32 น.
12. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลน้ำริด
รับเมื่อ :: อังคาร 17 พค. 65 09:35 น.
13. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา
รับเมื่อ :: อังคาร 17 พค. 65 09:38 น.
14. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แสนตอ
รับเมื่อ :: อังคาร 17 พค. 65 09:58 น.
15. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลวังกะพี้
รับเมื่อ :: อังคาร 17 พค. 65 11:58 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๕,๘๓๒,๘๕๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖