สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 3 หน่วยงาน
1. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 12 พค. 65 15:38 น.
2. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39
รับเมื่อ :: อังคาร 17 พค. 65 10:35 น.
3. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
รับเมื่อ :: อังคาร 17 พค. 65 10:40 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๕,๘๓๒,๐๗๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖