สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 9 หน่วยงาน
1. ทต.จริม ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลจริม
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 12 พค. 65 15:44 น.
2. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าปลา
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 12 พค. 65 16:08 น.
3. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.ท่าปลา
รับเมื่อ :: อังคาร 17 พค. 65 09:12 น.
4. อบต.หาดล้า รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.หาดล้า
รับเมื่อ :: อังคาร 17 พค. 65 09:14 น.
5. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นางพญา
รับเมื่อ :: อังคาร 17 พค. 65 11:06 น.
6. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำหมัน
รับเมื่อ :: อังคาร 17 พค. 65 11:15 น.
7. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ร่วมจิต
รับเมื่อ :: อังคาร 17 พค. 65 11:22 น.
8. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ผาเลือด
รับเมื่อ :: อังคาร 17 พค. 65 13:25 น.
9. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลร่วมจิต
รับเมื่อ :: อังคาร 17 พค. 65 14:13 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๕,๘๓๑,๘๔๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖