สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
รับเมื่อ :: อังคาร 17 พค. 65 08:17 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๕,๘๓๒,๐๔๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖