สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 2 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:45 น.
2. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานทางหลวงชนบทที่9(อุตรดิตถ์)
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:40 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๔,๗๕๐,๐๒๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖