สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 2 หน่วยงาน
1. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 08:23 น.
2. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:11 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๔,๗๕๐,๐๐๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖