สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 4 หน่วยงาน
1. ได้รับหนังสือเรียบร้อย
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:28 น.
2. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:39 น.
3. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : การประปาจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 10:30 น.
4. รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 11:42 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๔,๗๕๐,๐๒๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖