สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 17 หน่วยงาน
1. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่12
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:17 น.
2. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
3. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:23 น.
4. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:26 น.
5. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:38 น.
6. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 08:31 น.
7. รับแล้วครับ ขอบคุณครับ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:02 น.
8. รับเอกสารแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่4
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:03 น.
9. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศด่านอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:08 น.
10. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
11. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:12 น.
12. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:20 น.
13. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:21 น.
14. ได้รับแล้ว ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:42 น.
15. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 13:36 น.
16. รับแล้ว
หน่วยงาน : ศุนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 21:58 น.
17. .
หน่วยงาน : หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 20 มค. 65 14:34 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๔,๗๔๙,๙๗๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖