สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 204 หน่วยงาน
1. รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:09 น.
2. รับแล้ว
หน่วยงาน : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:10 น.
3. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:10 น.
4. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:11 น.
5. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:11 น.
6. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าสัก
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:11 น.
7. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.หาดงิ้ว
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:11 น.
8. รับแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:12 น.
9. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:13 น.
10. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:14 น.
11. ไดัรับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านโคก
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:15 น.
12. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:15 น.
13. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่12
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:15 น.
14. รับทราบครับ
หน่วยงาน : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:16 น.
15. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์1
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:16 น.
16. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:17 น.
17. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่35
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:18 น.
18. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.วังดิน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:19 น.
19. รับแล้ว
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอเมือง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:19 น.
20. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานพลังงานจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:20 น.
21. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:21 น.
22. ได้รับเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:21 น.
23. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:23 น.
24. ได้รับหนังสือเรียบร้อย
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:23 น.
25. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:24 น.
26. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:27 น.
27. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:27 น.
28. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.น้ำพี้
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:30 น.
29. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : รพ.สต.บ้านเกาะ(อ.เมือง)
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:32 น.
30. รับแล้วค่า
หน่วยงาน : ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:32 น.
31. ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:34 น.
32. ได้รับเอกสารแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:34 น.
33. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แสนตอ(อ.น้ำปาด)
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:44 น.
34. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:51 น.
35. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:54 น.
36. เทศบาลตำบลบ้านเกาะได้รับเอกสารแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านเกาะ
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:56 น.
37. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 19:10 น.
38. 314 รับแล้วคร้บ
หน่วยงาน : กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่314
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 21:21 น.
39. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : กอ.รมน.จว.อต.
รับเมื่อ :: อาทิตย์ 16 มค. 65 09:31 น.
40. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
รับเมื่อ :: อาทิตย์ 16 มค. 65 09:33 น.
41. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2
รับเมื่อ :: อาทิตย์ 16 มค. 65 13:48 น.
42. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ชัยจุมพล
รับเมื่อ :: อาทิตย์ 16 มค. 65 14:27 น.
43. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 08:06 น.
44. ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้วค่ะ/ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 08:10 น.
45. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เขื่อนสิริกิติ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 08:17 น.
46. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 08:27 น.
47. ได้รับแล้ว
48. ทราบ
หน่วยงาน : โรงเรียนอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 08:29 น.
49. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 08:32 น.
50. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอลับแล
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 08:35 น.
51. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่าน
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 08:45 น.
52. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 08:46 น.
53. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานจัดหางานจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 08:48 น.
54. ได้รับเอกสารแล้วคะ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 08:50 น.
55. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่านนาขาม
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 08:52 น.
56. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 08:52 น.
57. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 08:54 น.
58. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำปาด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 08:56 น.
59. รับแล้ว
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 08:59 น.
60. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นาอิน
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 08:59 น.
61. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นางพญา
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 08:59 น.
62. รับแล้วครับ ขอบคุณครับ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:02 น.
63. ได้รับแล้วค่ะ
64. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:06 น.
65. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:08 น.
66. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศด่านอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:08 น.
67. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
68. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:09 น.
69. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:09 น.
70. รับแล้วค่
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าปลา
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:10 น.
71. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:11 น.
72. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ถ้ำฉลอง
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:11 น.
73. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:12 น.
74. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:14 น.
75. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:14 น.
76. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานคลังจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:19 น.
77. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหัวดง
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:20 น.
78. รับแล้ว
79. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานที่ดินจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:21 น.
80. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:22 น.
81. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลตรอน
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:23 น.
82. รับหนังสือแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ในเมือง
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:24 น.
83. รับทราบค่ะ
หน่วยงาน : รพ.สต.ทุ่งยั้ง
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:24 น.
84. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:24 น.
85. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:26 น.
86. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลน้ำริด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:28 น.
87. ได้รับเอกสารแล้วขอบคุณครับ
หน่วยงาน : หน่วยงานประสานงานชายแดนไทย-ลาวประจำพื้นที่1
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:30 น.
88. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นานกกก
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:30 น.
89. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : บริษัททีโอทีจำกัด(มหาชน)
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:33 น.
90. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:34 น.
91. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ข่อยสูง
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:35 น.
92. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:35 น.
93. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.พญาแมน
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:37 น.
94. ได้รับแล้ว ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:37 น.
95. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานขนส่งจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:37 น.
96. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:38 น.
97. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:39 น.
98. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ท่ามะเฟือง
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:39 น.
99. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลฟากท่า
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:40 น.
100. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ไร่อ้อย
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:41 น.
101. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานทางหลวงชนบทที่9(อุตรดิตถ์)
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:41 น.
102. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำหมัน
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:43 น.
103. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.สองห้อง
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:46 น.
104. รับเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลพระเสด็จ
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:46 น.
105. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:47 น.
106. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:48 น.
107. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.คอรุม
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:49 น.
108. ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:50 น.
109. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แสนตอ
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:51 น.
110. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:52 น.
111. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:53 น.
112. อบต.แม่พูล
หน่วยงาน : อบต.แม่พูล
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:53 น.
113. ได้รับเรียบร้อย
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอพิชัย
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:54 น.
114. รับเอกสารเรียบร้อยค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:55 น.
115. ได้รับแล้วค่ะ
116. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเสา
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:58 น.
117. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอตรอน
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 10:01 น.
118. ได้รับแล้ว ขอบคุณคะ
หน่วยงาน : นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 10:02 น.
119. อบต.หาดล้า รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.หาดล้า
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 10:06 น.
120. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ่อทอง
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 10:08 น.
121. ได้รับข้อความแล้ว
หน่วยงาน : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สนง.แพร่)
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 10:08 น.
122. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 10:09 น.
123. ได้รับแล้วครับ
124. ทถ0702
หน่วยงาน : อบต.บ้านฝาย
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 10:15 น.
125. ได้รับเรียบร้อยค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 10:21 น.
126. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 10:23 น.
127. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : การประปาจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 10:29 น.
128. รับ
หน่วยงาน : กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่317
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 10:31 น.
129. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลน้ำปาด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 10:32 น.
130. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 10:34 น.
131. ได้รับเเล้วคะ
หน่วยงาน : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 10:34 น.
132. ได้รับเเล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 10:36 น.
133. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ร่วมจิต
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 10:42 น.
134. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลร่วมจิต
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 10:46 น.
135. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านหม้อ
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 10:49 น.
136. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 10:57 น.
137. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.วังแดง
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 10:59 น.
138. รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ไผ่ล้อม
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 11:15 น.
139. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลวังกะพี้
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 11:18 น.
140. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ขุนฝาง
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 11:19 น.
141. ทต.จริม ได้รับหนังสือแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลจริม
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 11:21 น.
142. รับเรียบร้อย
หน่วยงาน : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 11:32 น.
143. รับแล้วค่่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอเมือง
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 11:33 น.
144. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านเสี้ยว
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 11:35 น.
145. รับแล้วค่รับ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอลับแล
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 11:36 น.
146. ได้รับแล้วคะ รพ.สต.สองห้อง
หน่วยงาน : รพ.สต.สองห้อง
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 11:41 น.
147. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอพิชัย
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 11:41 น.
148. รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 11:43 น.
149. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 11:44 น.
150. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอตรอน
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 11:47 น.
151. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอทองแสนขัน
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 11:50 น.
152. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอน้ำปาด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 11:53 น.
153. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอบ้านโคก
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 11:56 น.
154. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 11:57 น.
155. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอฟากท่า
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 11:58 น.
156. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 12:21 น.
157. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 12:48 น.
158. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 13:01 น.
159. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 13:23 น.
160. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 13:24 น.
161. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 13:37 น.
162. ทถ0901
หน่วยงาน : อบต.นาขุม
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 13:43 น.
163. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ด่านแม่คำมัน
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 13:55 น.
164. -
หน่วยงาน : สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่4
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 13:57 น.
165. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลในเมือง
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 13:58 น.
166. รับแล้วนะคะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านแก่ง
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 14:03 น.
167. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลท่าปลา
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 14:24 น.
168. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 14:49 น.
169. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 15:37 น.
170. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสัสดีจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 16:09 น.
171. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลผาจุก
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 16:16 น.
172. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลงิ้วงาม
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 17:10 น.
173. รับแล้วค่ะ
174. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.เด่นเหล็ก
รับเมื่อ :: อังคาร 18 มค. 65 08:29 น.
175. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลป่าเซ่า
รับเมื่อ :: อังคาร 18 มค. 65 08:32 น.
176. รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 18 มค. 65 09:26 น.
177. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นายาง
รับเมื่อ :: อังคาร 18 มค. 65 09:42 น.
178. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำอ่าง
รับเมื่อ :: อังคาร 18 มค. 65 10:04 น.
179. รับรอง
หน่วยงาน : ศุนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 18 มค. 65 10:24 น.
180. ทราบ
หน่วยงาน : โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
รับเมื่อ :: อังคาร 18 มค. 65 10:59 น.
181. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ผาเลือด
รับเมื่อ :: อังคาร 18 มค. 65 11:07 น.
182. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด
รับเมื่อ :: อังคาร 18 มค. 65 11:10 น.
183. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39
รับเมื่อ :: อังคาร 18 มค. 65 11:43 น.
184. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านโคก
รับเมื่อ :: อังคาร 18 มค. 65 13:52 น.
185. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านโคน
รับเมื่อ :: อังคาร 18 มค. 65 14:18 น.
186. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.ท่าปลา
รับเมื่อ :: อังคาร 18 มค. 65 14:22 น.
187. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : ศูนย์เดินรถภาคเหนือ
รับเมื่อ :: อังคาร 18 มค. 65 15:53 น.
188. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลตรอน
รับเมื่อ :: อังคาร 18 มค. 65 17:16 น.
189. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : รพ.สต.ปางหมิ่น
รับเมื่อ :: พุธ 19 มค. 65 01:27 น.
190. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านแก่ง
รับเมื่อ :: พุธ 19 มค. 65 11:21 น.
191. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.บ้านดารา
รับเมื่อ :: พุธ 19 มค. 65 11:39 น.
192. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ท่าแฝก
รับเมื่อ :: พุธ 19 มค. 65 11:53 น.
193. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานบังคับคดีจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 19 มค. 65 11:58 น.
194. รับเอกสารแล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.ฝายหลวง
รับเมื่อ :: พุธ 19 มค. 65 14:42 น.
195. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : รพ.สต.คีรีทอง
รับเมื่อ :: พุธ 19 มค. 65 15:52 น.
196.
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 20 มค. 65 07:22 น.
197. รับแล้ว
หน่วยงาน : สถานีตำรวจภูธรลับแล
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 20 มค. 65 10:58 น.
198. .
หน่วยงาน : หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 20 มค. 65 14:33 น.
199. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลน้ำปาด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 21 มค. 65 09:19 น.
200. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : รพ.สต.วังกะพี้
รับเมื่อ :: ศุกร์ 21 มค. 65 11:13 น.
201. รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : อบต.สองคอน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 21 มค. 65 11:17 น.
202. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : รพ.สต.หาดล้า
รับเมื่อ :: จันทร์ 24 มค. 65 09:27 น.
203. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: จันทร์ 24 มค. 65 11:05 น.
204. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : รพ.สต.ห้วยฮ้า
รับเมื่อ :: พุธ 26 มค. 65 10:33 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๔,๗๔๙,๙๖๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖