สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลวังกะพี้
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 11:21 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๔,๗๕๐,๐๗๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖