สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 4 หน่วยงาน
1. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 15:56 น.
2. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:05 น.
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับหนังสือเรียบร้อย
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:15 น.
4. รับทราบครับ
หน่วยงาน : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 09:48 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๔,๗๔๙,๙๘๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖