สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 3 หน่วยงาน
1. ไดัรับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านโคก
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มค. 65 16:10 น.
2. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำปาด
รับเมื่อ :: เสาร์ 15 มค. 65 11:04 น.
3. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: จันทร์ 17 มค. 65 13:00 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๔,๗๔๙,๙๘๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖