สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 2 หน่วยงาน
1. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 08:33 น.
2. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 10:37 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๔,๑๙๘,๔๙๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖