สำหรับผู้ดูแลระบบ



หน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 8 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นานกกก
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 16:38 น.
2. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 07:55 น.
3. รับเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลพระเสด็จ
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 08:31 น.
4. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 08:37 น.
5. รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ไผ่ล้อม
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 09:04 น.
6. อบต.แม่พูล
หน่วยงาน : อบต.แม่พูล
รับเมื่อ :: เสาร์ 27 พย. 64 08:44 น.
7. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ชัยจุมพล
รับเมื่อ :: อาทิตย์ 28 พย. 64 12:56 น.
8. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหัวดง
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พย. 64 10:01 น.




จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๔,๑๙๘,๔๐๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖