สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 6 หน่วยงาน
1. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลน้ำปาด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 09:18 น.
2. ทถ0702
หน่วยงาน : อบต.บ้านฝาย
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 09:35 น.
3. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แสนตอ(อ.น้ำปาด)
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 11:30 น.
4. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.เด่นเหล็ก
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 13:15 น.
5. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.น้ำไผ่
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 14:10 น.
6. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ท่าแฝก
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พย. 64 15:12 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๔,๑๙๘,๓๙๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖