สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 3 หน่วยงาน
1. รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 09:29 น.
2. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 10:18 น.
3. ได้รับแล้ว ขอบคุณคะ
หน่วยงาน : นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 10:19 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๔,๑๙๗,๘๑๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖