สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 4 หน่วยงาน
1. รับทราบครับ
หน่วยงาน : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 15:42 น.
2. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 15:49 น.
3. ได้รับหนังสือเรียบร้อย
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 16:11 น.
4. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 09:08 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๔,๑๙๗,๑๒๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖