สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 3 หน่วยงาน
1. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 15:46 น.
2. ได้รับหนังสือเรียบร้อย
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 25 พย. 64 16:01 น.
3. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 09:05 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๔,๑๙๘,๕๖๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖