สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 3 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 09:00 น.
2. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 09:03 น.
3. ได้รับแล้วครับ
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๔,๑๙๘,๕๕๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖