สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1.
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พย. 64 09:13 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๔,๑๙๗,๕๐๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖