สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 15 หน่วยงาน
1. ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้วค่ะ/ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 09:45 น.
2. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 09:45 น.
3. ได้รับหนังสือแล้ว
หน่วยงาน : วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 09:49 น.
4. รับแล้ว
หน่วยงาน : ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 09:59 น.
5. ได้รับเอกสารแล้วคะ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 10:20 น.
6. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 10:51 น.
7. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 10:52 น.
8. รับแล้ว
หน่วยงาน : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 10:59 น.
9. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 11:05 น.
10. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 12:25 น.
11. ทราบ
หน่วยงาน : โรงเรียนอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 12:46 น.
12. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 12:52 น.
13. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 13:24 น.
14. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 13:33 น.
15. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 14:00 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๓,๘๔๙,๓๓๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖