สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 18 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสถิติจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 09:45 น.
2. ได้รับเรียบร้อยค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 09:47 น.
3. ได้รับเอกสารแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 09:56 น.
4. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานจัดหางานจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 10:10 น.
5. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 10:13 น.
6. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานพลังงานจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 10:14 น.
7. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 10:15 น.
8. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 10:22 น.
9. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 10:32 น.
10. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 10:32 น.
11. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 10:51 น.
12. ได้รับเเล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 11:07 น.
13. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 11:09 น.
14. รับแล้วค่ะ
15. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 13:26 น.
16. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 15:46 น.
17. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 15 ตค. 64 15:46 น.
18. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ./
หน่วยงาน : สำนักงานบังคับคดีจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 25 ตค. 64 08:57 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๓,๘๕๑,๘๕๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖