สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1.
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 10:20 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๓,๘๕๑,๕๒๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖