สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 9 หน่วยงาน
1. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 09:03 น.
2. รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ไผ่ล้อม
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 09:06 น.
3. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ชัยจุมพล
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 09:24 น.
4. อบต.แม่พูล
หน่วยงาน : อบต.แม่พูล
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 09:31 น.
5. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 09:46 น.
6. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหัวดง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 10:04 น.
7. รับเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลพระเสด็จ
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 10:14 น.
8. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นานกกก
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 16:07 น.
9. รับเอกสารแล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.ฝายหลวง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 15 ตค. 64 10:22 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๓,๘๔๙,๙๙๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖