สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 3 หน่วยงาน
1. รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 13 ตค. 64 11:40 น.
2. ได้รับแล้ว ขอบคุณคะ
หน่วยงาน : นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 10:23 น.
3. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 15 ตค. 64 10:45 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๓,๘๔๙,๕๗๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖