สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 16 หน่วยงาน
1. เทศบาลตำบลบ้านเกาะได้รับเอกสารแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านเกาะ
รับเมื่อ :: อังคาร 12 ตค. 64 16:45 น.
2. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่าน
รับเมื่อ :: พุธ 13 ตค. 64 09:10 น.
3. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่านนาขาม
รับเมื่อ :: พุธ 13 ตค. 64 09:24 น.
4. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.วังดิน
รับเมื่อ :: พุธ 13 ตค. 64 10:30 น.
5. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ถ้ำฉลอง
รับเมื่อ :: พุธ 13 ตค. 64 11:43 น.
6. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.หาดงิ้ว
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 08:24 น.
7. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลป่าเซ่า
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 08:37 น.
8. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเสา
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 09:38 น.
9. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลงิ้วงาม
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 10:10 น.
10. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 10:56 น.
11. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แสนตอ
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 10:57 น.
12. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลผาจุก
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 13:16 น.
13. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลวังกะพี้
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 ตค. 64 13:33 น.
14. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.ขุนฝาง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 15 ตค. 64 14:54 น.
15. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหาดกรวด
รับเมื่อ :: จันทร์ 18 ตค. 64 08:45 น.
16. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลน้ำริด
รับเมื่อ :: อังคาร 26 ตค. 64 11:29 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๓,๘๕๒,๙๑๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖