| กลับไปหน้าแรก |

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์


ต้องการบันทึกข้อมูล
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งไว้ในฐานข้อมูลขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf ขนาด A4, ความละเอียด 300 px., สี (color)
เรื่อง ลงวันที่ ชื่อหน่วยงาน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารวาระการประชุม ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม สำหรับการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   20 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.น้ำรี
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานอำนวยการ   20 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์   20 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์ ตามโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2   15 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2565   15 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม   15 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขทะเบียน กฉ 2425 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   15 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน   15 กุมภาพันธ์ 2566 โรงพยาบาลลับแล
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทีมขับเคลื่อนการออมและการพัฒนาทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกระเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสารประกอบการประชุม ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทีมขับเคลื่อนการออมและการพัฒนาทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทีมขับเคลื่อนการออมและการพัฒนาทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดอุตรดิตถ์/เว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์   14 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของจังหวัดอุตรดิตถ์   14 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   14 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.ชายเขา
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.ชายเขา
  ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์   13 กุมภาพันธ์ 2566 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้า   13 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุดำเนินโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   13 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ใช้ในราชการ กค 891 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถณะครั้งที่2 (สอบสัมภาษณ์)   9 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  ประกาศขอจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกระเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสารประกอบการประชุม ตามโครงการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ โครงการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม ตามโครงการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   9 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.ปางหมิ่น
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รพ.สต.บ้านปางหมิ่น   9 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.ปางหมิ่น
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.บ้านปางหมิ่น   9 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.ปางหมิ่น
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ส่วนภูมิภาค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด   8 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกวดราคาจ้าง โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด   8 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก "คนดีศรีจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำปปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   8 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุในการดำเนินโครงการใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  รับสมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ   8 กุมภาพันธ์ 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการทันตเพื่อสุขภาพโรงเรียนประถมศึกษา1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 กุมภาพันธ์ 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา

บันทึกข้อมูลไว้ 889 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
จำนวนการใช้งาน 32,303,087 ครั้ง


จัดทำโดย
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
© Copy right
พัฒนา application โดย สถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร. : 055 400700 ต่อ 22160
ลิขสิทธิ์เลขที่ ลข 111430